תעריפון שכר טירחה והשתתפות בהוצאות 2023

תחום ביטוח חיים, בריאות ,סיעוד, גמל ופיננסים
 
הנושא
 
עלות בסיסית
לא  כולל מע"מ
הערות
בדיקת  תיק ביטוחים אישיים, כולל איסןף נתונים  לא כולל  עלות למנוי סוכן- (עלות מינימיאלית למבוטח) 820 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
שכ"ט להקמה פוליסת פנסיה , מנהלים /קבלת בעלות-          ע"ח המעסיק (עלות מינימום.  תלוי במורכבות התיק) 480 חד פעמי- בגין צירוף העובד בלבד
פעולות נוספות בעת צירוף – ע"ח המעסיק(מינימום) 160 תלוי במורכבות תיק
טיפול בתהליך סיום עבודה – עלות מעסיק 160 לא כולל הכנת  טופס 161
הכנת טופס 161 –עלות מעסיק יתומחר בנפרד  
קבלת פוליסה  לטיפולנו - מנוי סוכן 480 כולל בדיקת הפוליסה
בחינת מצב פנסיוני - כולל איסוף נתונים ותיק מסלקה, ללקוח פעיל (מינימום) 820 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
בחינת מצב  פנסיוני – כולל דו"ח והמלצות- ללקוח, שאינו לקוח פעיל 1500 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
שינויים ועדכונים בפוליסה קיימת-לקוח  פעיל ללא תשלום  
שינויים ועדכונים בפוליסה קיימת-לקוח לא פעיל (מנימום) 240 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
     
     
פדיון מפוליסה –כולל תגמולים   – לקוח לא פעיל 240 בכפוף לתקנות
אישורים. טיפול הנפקה ומשלוח- לקוח לא פעיל 65  
העתקי פוליסות. טיפול הנפקה ומשלוח – לקוח לא פעיל 120  
הלוואה מפוליסה – לקוח  פעיל 240  
הלוואה מפוליסה – לקוח לא פעיל 300  
 פדיון קופ"ג   240 בכפוף לתקנות
 פדיון קרן השתלמות 240  בכפוף לתקנות
פדיון פיצויים- לקוח פעיל 240 בכפוף לתקנות
פדיון פיצויים- לקוח לא פעיל 240 בכפוף לתקנות
קבלת בעלות אישית לאחר עזיבת עבודה ללקוח קיים 240  
קבלת בעלות לאחר עזיבת עבודה  לקוח לא שלנו או חדש 480 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
טיפול בהגשת תביעות חיים/ בריאות/סיעוד –לקוח  שלנו
 
ללא תשלום  
טיפול בהגשת תביעות חיים/ בריאות/סיעוד –לקוח לא שלנו. מינימום לשלב ראשון 700 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
טיפול בתביעה מתמשכת - 480 תתכן עלות נוספת בהתאם למורכבות התיק
כללי- עלות שעת עבודה 410 החיוב לפי שעה
כללי- עלות שעת עבודה - בפגישה 410 החיוב לפי שעה
     
פנייה למסלקה פנסיונית ודו"ח - ללקוח קיים 480  
פנייה למסלקה ודו"ח -  למי שאינו  לקוח של המשרד 540  
ניתוח דו"ח המסלקה בפגישה אישית – לקוח קיים 410  
ניתוח דו"ח המסלקה בפגישה אישית- למי שאינו לקוח 620  
ט.ל.ח *התעריף ניתן לשינויים ולהתאמות  
 
 
תחום אלמנטרי
     
הנושא
 
עלות לא כולל מע"מ הערות
אישורים (אישורי מס, העדר תביעות, העתקי פוליסות וכיו"ב) 65 המחיר לאישור
בדיקת פוליסה קיימת – מינימום   640 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
מנוי סוכן באמצע התקופה 480 המחיר לפוליסה
אישור קיום ביטוח (לכל אישור מעל 2 אישורים בשנה) 160  
החזר הוצאות לעריכת מסמכים - ביטוח חובה בלבד 128  
טיפול בתביעה -לא לקוח שלנו
מינימום
720 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
תחום אלמנטרי- כללי
     
הנושא
 
עלות לא  כולל מע"מ הערות
עלות שעת עבודה 410  
הצעת מחיר לביטוח עסק – מינימום 640 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
הצעת מחיר לביטוח עסק – שלא נעשה דרכנו 1740 עלות סופית תקבע עפ"י מורכבות התיק
     
התעריף ניתן לשינויים ולהתאמות
ט.ל.ח
   
 
 
 
כל הזכויות שמורות ל- רפ ביטוח ופיננסים          |           המייסדים 22, בנימינה         |       משרד: 04-6388052   |   הצהרת נגישות
לשכת סוכני הביטוח בישראל