ביטוח פנסיוני: מה מציע השוק
בפני הציבור - שכירים כעצמאים - עומדים כיום שלושה אפיקי חיסכון ארוך-טווח לביטחון פנסיוני:

 •   קופות גמל -  המנוהלות ע"י בתי ההשקעות וחברות הביטוח
 •   ביטוחי מנהלים - באמצעות חברות ביטוח. 
 •   קרנות פנסיה -  החדשות. שנפתחו ב-1995 . והוותיקות - שנחסמו למצטרפים חדשים מאז 1995.

קופת גמל
 
בקופת הגמל כל הכסף מופנה לחיסכון.  
  
חשוב לדעת כי ההפקדה בקופת הגמל - נכון למועד כתיבת שורות אלה - אינה מבטיחה ביטוח. ובמיוחד לא ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, ובכדי לתת מענה לצורך זה  יש לרכוש את הכיסוי בנפרד.
 
 
ביטוח מנהלים
 
תוכנית ביטוח מנהלים משווקת באופן בלעדי באמצעות חברות הביטוח.
 
 התוכנית מאפשרת לשלב חסכון לקיצבה ביחד עם כיסוי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.
  
התעריף לביטוח אובדן כושר עבודה תלוי בגיל העובד ובעיסוקו.
היתרון החשוב הקיים בביטוח לאבדן כושר עבודה הוא האפשרות לרכוש כיסוי עיסוקי (מקצועי) לבעלי מקצועות מסויימים, המאפשר להרחיב את ההגדרה למקרה ביטוח שבו אם המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוקו, יהיה זכאי לפיצוי. זאת במקום ההגדרה המאפשרת קבלת כיסוי רק אם המבוטח אינו יכול לעבוד בהתאם להשכלתו , הכשרתו או כל עיסוק אחר.
 
באפיק זה, בניגוד לאחרים, החוסך נהנה מפרי חסכונותיו שלו ואין סיבסוד צולב כמו בקרנות פנסיה, או אחידות תנאים כמו בקופות הגמל. יש גם לזכור כי מדובר בחוזה ביטוח המחייב את החברה.
 
קרן פנסיה
 
קרן פנסיה מקיפה כוללת פנסיית זיקנה, דהיינו תשלומים חודשיים לכל החיים למבוטח וכן שני מרכיבים חשובים נוספים: קיצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה וגימלת שאירים לבן או בת הזוג לכל ימי חייה. וליתומים עד הגיעם לגיל 21 .
 
חסידי הקרנות טוענים, כי מבחינת העמית בקרן זהו היתרון החשוב של אפיק החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה: הבטחת הכנסה חודשית קבועה לגימלאי בפרישתו ולשאיריו במקרה מוות. כמו כן, חלק מסכומי ההשקעה מבוטחים על יד רשת ביטחון ממשלתית. 
 
החסרונות במסלול זה: הם שלא ניתן למשוך סכום חד-פעמי מהקרן, שייתכנו בעתיד שינויים בתנאים שירעו את מצב העמיתים, וכן שקיימת קשיחות בהתאמת התכנית לצרכיו הספציפיים של המבוטח.
 
כל הזכויות שמורות ל- רפ ביטוח ופיננסים          |           המייסדים 22, בנימינה         |       משרד: 04-6388052   |   הצהרת נגישות
לשכת סוכני הביטוח בישראל